Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku

Prof. Jindřich Petráš CZ

Proděkan hudební fakulty JAMU v Brně, pedagog hry na lesní roh JAMU v  Brně


Narozen 1961, studoval hru na lesní roh na brněnské konzervatoři a JAMU ve třídě profesora Františka Šolce. Již během studií se stal členem a sólohornistou orchestru Státní filharmonie Brno. V letech 1985 – 1997  působil jako sólohornista České filharmonie. Je vítězem a laureátem mezinárodních soutěží v  Mnichově, Markneukirchen, Ženevě a Praze. Jako sólista vystupoval s řadou předních českých i zahraničních orchestrů a na samostatných recitálech s klavírem.

Pedagogické činnosti se začal věnovat v roce 1992, nejdříve na konzervatoři v Praze a od roku 1996  na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde je nyní profesorem hry na lesní roh. V letech 2012 - 2020 zastával funkci děkana Hudební fakulty a po ukončení druhého volebního období zastává v současné době funkci proděkana pro uměleckou činnost a pro spolupráci s jinými stupni vzdělávání.  Zároveň se věnuje mladým hráčům na lesní roh při výuce na brněnské konzervatoři. V současné době je také předsedou společnosti Hornforum – České hornové společnosti J. V. Sticha Punta a předsedou Asociace mezinárodní interpretační soutěže žesťových nástrojů, která se koná každé dva roky v Brně. Je zván do porot národních a  mezinárodních soutěží pro lesní roh a komorní hudbu.CZ
Registrace