Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku

Prof. Jindřich Petráš CZ

Proděkan hudební fakulty JAMU v Brně, pedagog hry na lesní roh JAMU v  Brně


Jindřich Petráš vystudoval hru na lesní roh na brněnské konzervatoři a  JAMU ve  třídě profesora Františka Šolce. Již během studií se stal členem a  sólohornistou orchestru Státní filharmonie Brno. V  letech 1985-1996 působil jako sólohornista České filharmonie. 

Je vítězem mezinárodních soutěží v  Mnichově, Markneukirchen, Ženevě a Praze. Jako sólista pravidelně vystupoval s  řadou předních českých i  zahraničních orchestrů a  na  samostatných recitálech s  klavírem. Jako člen komorních souborů Pražské trio lesních rohů a  Česká dechová harmonie vystupoval doma i v zahraničí. Od roku 1996 vyučuje na Janáčkově akademii múzických umění v  Brně, kde nyní vykonává funkci děkana Hudební fakulty. Zároveň se věnuje mladým hráčům na lesní roh při výuce na brněnské konzervatoři. V roce 2007 mu byl udělen nejvyšší akademický titul profesora.

Od roku 1991 je spolupořadatelem mezinárodních interpretačních kurzů ve hře na lesní roh „Hornclass“. V současné době je také předsedou společnosti Hornforum – České hornové společnosti Jana Václava Sticha - Punta a předsedou Asociace mezinárodní interpretační soutěže žesťových nástrojů, která se koná každé dva roky v Brně. Jindřich Petráš je pravidelně zván do porot národních i mezinárodních soutěží jak ve hře na lesní roh, tak na soutěže komorních souborů. Natočil řadu CD s nahrávacími společnostmi: Supraphon, Panton, BVA, Naxos a  Pony Canyon.CZ
Registrace